respect

Защо сме различни?

Застраховай.Ме е услуга на Лицензиран Застрахователен Брокер Кварта ООД


Пазарът на застрахователни услуги в България е динамичен и привлича все повече фирми, които инвестират в тази дейност.

Към момента съществуват повече от 330 лицензирани застрахователни брокери и хиляди застрахователни агенти, което превръща застраховката в лесно-достъпен продукт, който можете да намерите "под път и над път".

Разбира се, както при всеки друг актуален, печеливш и процъфтяващ пазар, застрахователният бизнес привлича и много субекти, за които заветната цел е бързата печалба. До скоро това беше напълно възможно, но все по-строгите правила и нормативни уредби, изискванията от страна на Европейския Съюз и не на последно място все по-взискателните крайни клиенти, предопределят неуспешното бъдеще на брокери и агенти, който не спазват правилата.

Вероятно се чудите с какво се различаваме от другите и защо трябва да изберете нас?
Едва ли ще успеем да ви убедим с няколко изречения, но все пак имайте предвид, че:

 Кварта ООД е един от първите лицензирани застрахователни брокери в България (от 2000 г.)!

 Компанията предлага успешно своите услуги повече от 20 години!

 За да сме гъвкави, работим с всички застрахователни дружества!

 Предлагаме пълен набор от застрахователни продукти и услуги:

- всички видове застраховки
- посещение на място
- безплатна доставка на застрахователни полици
- консултация при избор на най-подходяща застраховка и застраховател
- съдействие при настъпване на застрахователно събитие и попълване на документи

 Имаме стабилен опит както в работа с големи корпоративни клиенти, така и с частни лица

 Внимателни сме с нашите клиенти и защитаваме техните интереси, като им спестяваме ненужни усилия и разходи.


Помислете добре, проверете при нашите конкуренти и ни се обадете! За нас ще бъде удоволствие да се погрижим за Вашите застраховки! :)


Бъдете спокойни... ние ще Ви застраховаМе!

 


 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 3.45 MB
Application afterRoute: 0.049 seconds, 4.61 MB
Application afterDispatch: 0.079 seconds, 8.20 MB
Application afterRender: 0.125 seconds, 9.27 MB

Memory Usage

9837616

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hs547im9ku75gkc41aptmp1t85'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1555815497' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'hs547im9ku75gkc41aptmp1t85'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'hs547im9ku75gkc41aptmp1t85','1555816397','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 53)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-21 03:13:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-21 03:13:17' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-21 03:13:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-21 03:13:17' )
    ORDER BY  f.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 53 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None