respect

Селскостопанска Техника
ПРЕДМЕТ
Застраховка "Селскостопански машини" е предназначена за всички собственици и наематели на селскостопански машини и оборудване.
 
Предмет на застраховката са:

- стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване
- селскостопански машини и оборудване на собствен ход.

ПОКРИТИЕ
Осигурява се застрахователна защита на селскостопанските машини и оборудване срещу пълна загуба или частична вреда върху посочено имущество в резултат на:
 
- грешки при работата и обслужването на застрахованото имущество от обслужващия персонал - недостатъчен опит
- недостиг на вода в парни котли, физическа експлозия
- грешки в проектирането, при изработката или монтажа
- дефекти на отливките и материала; лоша изработка на детайлите
- късо съединение
- разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала
- буря или друга причина, която не е изрично упомената в изключенията

СРОК
Стандартно 1 година.

 

 

logo_small