respect

Гражданска отговорност

ПРЕДМЕТ
Oтговорността на физическите лица с постоянен адрес или разрешение за пребиваване в страната, юридическите лица със седалище в Република България, които са собственици, ползватели, държатели или водачи на моторни превозни средства, регистрирани в страната, водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация, преминаващи или пребиваващи на територията на страната
 
ПОКРИТИЕ
Покрива се гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания, смърт , материални щети на трети лица, за които те носят отговорност.
 
СРОК
Застраховката може да се сключи за срок от 1 до 12 месеца.