respect

Злополука на гости в хотели
ПРЕДМЕТ
 Лица, пребиваващи в туристически обекти на територията на Република България. Застрахователният договор се сключва за периода на пребиваване на застрахованите в туристическите обекти на територията на Република България в качеството им на гости на туристическия обект.
 
ПОКРИТИЕ
Застраховката покрива:
 
- Медицински разноски в резултат на злополука и/или акутно заболяване
- Разноски за репатриране и спасителни мероприятия в резултат на злополука
- Смърт
- Трайно намалена работоспособност в резултат на злополука
- Гражданска отговорност към трети лица
- Унищожаване или кражба чрез взлом на багаж
 
Застраховката може да се сключи и за определен тип организирани мероприятия – конференции, панаири, семинари и т.н., като се договарят специални условия в зависимост от желанията на Застраховащия.
 
СРОК
Застраховката може да бъде сключена за срок от 1 ден до 12 месеца.

 

 

logo_small