respect

Трайни насаждения
ПРЕДМЕТ
Застраховката покрива трайни насаждения на площ над 5 дка в период на:
 
- изграждане (засаждане)
- отглеждане до встъпване в плододаване
- плододаване (като дълготрайни материални активи) 
 
ПОКРИТИЕ
 Застраховката покрива щети в резултат на:
 
- пожар и експлозия
- буря
- ураган(вихрушка, смерч)
- градушка
- гръм
- проливен дъжд
- наводнение
- ерозия и свличания на земни пластове
- измръзване и осланяване

 

 

logo_small