respect

Строителни и монтажни рискове

ПРЕДМЕТ

Застраховката осигурява застрахователна защита на сгради, които са в процес на строителство или ремонтни работи за времето от започването на строителните работи до завършването и предаването им на собственика.  Предназначена е за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакъв тип строителни обекти, като застрахователната сума на строително-монтажните работи е равна на цената на строителния договор. 

Предмет на застраховката могат да бъдат строителни проекти от всякакъв вид:
  
- цялата строителна площадка
- извършваните по договор строително-монтажни работи;
- материалите
- механизацията и оборудването
- гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени   имуществени и/или неимуществени вреди
 

ПОКРИТИЕ

Всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие на строителния предприемач - възложителя, изпълнителя и подизпълнителите през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок. Осигурява и покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

 

logo_small