respect

Домашно имущество

ПРЕДМЕТ

Жилищни, вилни, стопански сгради, които могат да са масивни, полумасивни и паянтови, както и специфични постройки като парници, кладенци и други, включително и незавършено строителство.
Мебели и обзавеждане, битова електроника и техника, лични вещи и други групи имущества, които са посочени в полицата. Могат да се застраховат произведения на изкуството с висока художествена стойност и специфично по вид имущество.
 

ПОКРИТИЕ

Покритието включва както обявената стойност за сградите и оборудването, така и необходимите разходи, които са направени за спасяване на застрахованото имущество или част от него, за да се избегне пълно унищожаване. Има клаузи по Основно покритие на полицата, които обикновено са пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на летателно средство или части , или предмети от него. Освен тях може да се избира и между допълнителни клаузи за покритие, които са за кражба с взлом, наводнение от спукан водопровод, заметресение, чупене на стъкла, витрини и други.
За размера на премията по тази застраховка оказват влияние местоположението на имота, на кой етаж е, има ли охрана, СОТ, други защитни мерки, които са предприети за опазване на имуществото.
 

СРОК

1 година.

 

logo_small