respect

Други имуществени застраховки

ПРЕДМЕТ на имуществено застраховане могат да бъдат още:

- общите части на кооперации в Етажна собственост(основите, външните стени, вътрешните   разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите,   плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените   помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите   към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации   и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко   друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване)
- фитнес и спа центрове
- общи газови котли за отопление
- отоплителни и климатични инсталации
- дървен и строителен материал и др.

 

ПОКРИТИЕ

Обикновено основното покритие по тези полици е за пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях.

Изключен при осовното покритие са рисковете умишлен пожар и взривяване.
Може покритието да се разшири с допълнителни клаузи.

 

logo_small