respect

Туристи в България
ПРЕДМЕТ
 Застраховат се лица, посещаващи планинските и морските курорти на територията на Република България. Могат да се застраховат български или чуждестранни граждани от 3 до 70 г., като полицата може да бъде индивидуална или групова. 
 
ПОКРИТИЕ
Застраховката покрива:
 
- Спасителни разходи в резултат на злополука
- Медицински разходи при злополука
 
СРОК
От 1 ден до 1 година

 

logo_small