respect

Помощ при пътуване в чужбина
ПРЕДМЕТ
Застраховат се физически лица в добро здравословно състояние на възраст от 3 месеца до 65 години. Лица над 65 години и лица с до 50% загуба на работоспособностсе застраховат при заплащане на премия в увеличен размер. Застраховката е в сила по време на пребиваване на застрахования извън страната на официалното му местожителство или обичайното му местопребиваване. Могат да се застраховат както български граждани, така и чужденци при пребиваването им в страна различна от тази, в която живеят или пребивават постоянно.
 
ПОКРИТИЕ
>Основно покритие – злополука и/или акутно заболяване
 
 - Предоставяне на денонощна информация за лекари, лекари по дентална медицина, лечебни заведения, аптеки и др. при възникване на необходимост от спешна медицинска помощ.
 - Покриване на разходи за неотложна медицинска помощ, включително на лечение по медицинско предписание при спешни случаи. Разходи за неотложна дентална помощ само в резултат на злополука.
 - Репатриране на Застрахования (ако оригиналният билет за връщане не е валиден за тази цел), когато след лечение и по преценка на квалифицирано медицинско лице състоянието на Застрахования позволява това.
 - Репатриране в случай на смърт на Застрахования до местоживеенето му.
 
>Допълнително покритие
Смърт в резултат на злополука, трайно намалена работоспособност в резултат на злополука, разходи за спасяване, спешна дентална помощ, дневни пари за болничен престой, кражба на личен багаж, разходи за погребение в чужбина при смърт в резултат на злополука или акутно заболяване, юридическа помощ, кражба на документи и банкови карти, предаване на съобщения, разходи във връзка с отложено пътуване.
 
Застраховката може да важи за Европа и Турция и/или цял свят.
 
СРОК
Може да се сключи за срок от 1 ден до 1 година.
 
За многократни пътувания в рамките на една година се предлага "Мултитрип" вариант, при който срещу минимална премия се осигурява застрахователно покритие за цял свят за неограничен брой пътувания, при условие че ефективният престой за всяко едно от тях не надвишава 30 календарни дни.

 

 

logo_small