respect

CMR
ПРЕДМЕТ
Покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоки по шосе, съгласно CMR конвенцията.
 
ПОКРИТИЕ
Покриват се разходи, разумно направени за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението им на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други.
Покриват се още разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато липсата е частична.
 
СРОК
Застраховката може да се сключи за срок от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година, или за отделен превоз.

 

 

logo_small