respect

Отговорност на спедитора

ПРЕДМЕТ И ПОКРИТИЕ

Застраховката покрива договорната отговорност на спедитора за вреди, които са причинени на неговия клиент по договор за спедиция
съгласно Общите спедиторски условия и Общите складови условия  на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/.
Застрахованият спедитор може да действа като: комисионер (пълномощник или търговски представител на клиента), оператор или складов оператор. В зависимост от това като какъв действа спедиторът, се определят покритите и непокритите рискове по тази застраховка.

СРОК

1 година

 

logo_small