respect

Услуги
Работата на застрахователния брокер е да защитава интересите на своите клиенти и да им помага през целия път от избор на подходящ застрахователен продукт и застрахователно дружество до попълване на документи и завеждане на искове при настъпване на застрахователно събитие.

Нещо повече... добрият застрахователен брокер може да съдейства при разрешаването на спорове между застрахован и застраховател, като застава на страната на своя клиент и отстоява неговата позиция.

Кварта ООД предоставя на клиентите си следните услуги, които са добавена стойност (безплатни) към сключените застраховки:

Професионална консултация при избор на застрахователен продукт
Разчитайте на нас за компетентен съвет, когато се налага да изберете от множеството застраховки, които се предлагат на пазара. При избора на подходяща за Вас застраховка се водим от 2 основни принципа:

1. Най-ниската възможна цена за съответната застраховка
2. Най-доброто покритие и застрахователна сума

Именно съчетаването на тези прости правила е в основата на качествения продукт, който нашите клиенти получават повече от 20 години!

Безплатна доставка на застраховки и посещение на място
Можете да получите застраховката на посочен от Вас адрес по куриер за наша сметка. Предложението е валидно за застрахователни премии над 100 лв. Ако застраховката е за по-малка премия, Вие заплащате таксата на куриерската фирма без допълнително оскъпяване.

Ако нямате свободно време или възможност да посетите нашите офиси, Ви предлагаме възможност за сключване на застраховка на място във Вашия дом или офис.

Грижа за Вашите застраховки
Не се налага да мислите "кога ли изтича тази застраховка?" или "дали си платих поредната вноска?", "трябва ли да си маркирам автомобила и къде?", "трябва ли да викам КАТ?", "къде и как да заведа щета?" и т.н. Отговорът на тези въпроси можете да получите само с едно телефонно обаждане :)

Нашият ангажимент е да следим и да Ви уведомяваме за изтичащите сроковете на Вашите застраховки и падежи за плащане на вноски.

Съдействие при обслужване на щети
Несъмнено най-неприятният аспект от застраховката е, когато се наложи да я използвате. От попълването на документи при настъпване на застрахователно събитие, през уведомяването на компетентните органи до завеждането на щетата всеки се сблъсква с куп неприятни емоции. В същото време е необходимо да имате компетентна информация и то на момента, за да преминете през тези процедури бързо и безболезнено.

Ние държим клинетите ни да чувстват сигурност и да бъдат спокойни, че има кой да им помогне и да защити техните интереси. Затова не се колебайте при настъпване на застрахователно събитие да се свържете с нас, за да Ви помогнем с:

- уведомяване на компетентните органи
- попълване на двустранни протоколи и други документи съпътстващи застрахователното събитие
- връзка със застрахователното дружество, към което е застрахователната полица
- попълване на документи за завеждане на щета
- защита при възникване на спорове между Вас и застрахователната компания

Ще направим всичко, за да сте спокойни!